dimarts, 16 de maig del 2017

Investigació del medi càrstic. Simposi Màlaga 2010.


Coincidint amb l'inici del Festival de Barcelona Ciència, hem considerat adequat penjar en format pdf un voluminós volum d'investigació sobre el medi càrstic i un vídeo complementari.

Advances in Research in Karst Media
(Springer 2010) 519 pagines

Presentació (traducció al català).
El carst és un mitjà que tradicionalment ha estat el tema de la investigació hidrogeològica, per l'abundància dels recursos hídrics que s'emmagatzemen en ell. En molts casos el Carst és el producte de l'evolució climàtica i hidrològica en zones carbonatades en els últims períodes de la història geològica. El Carst conté informació bàsica sobre els canvis ambientals recents. L'acció de l'aigua ha generat una gran gamma de característiques càrstiques que són part del nostre patrimoni natural i alguns d'ells formen les principals atraccions turístiques (Paisatges de parcs naturals, geosites i coves habilitades, per exemple). Les zones càrstiques sovint serveixen com a paisatges o com a substrats per l'activitat humana.

Però carst és un gran fràgil ecosistema i l'explotació dels seus recursos, o usos inadequats pot donar lloc a problemes mediambientals (contaminació de l'aigua, enfonsaments, inundacions, canvis en l'entorn subterrani, etc.). També els projectes d'enginyeria civil necessiten especial vigilància a les zones càrstiques.

Els afloraments càrstics cobreixen aproximadament el 12% de la superfície de la terra terrestre i aquestes àrees sempre han atret l'atenció com un camp d'investigació en el qual participen moltes disciplines, no només a les ciències geològiques, sinó també física, química i biologia. Recentment, la ciència socioeconòmica també ha estat estretament implicada amb el mitjà càrstic, ja que moltes d'aquestes àrees contenen importants recursos naturals (aigües subterrànies, coves, paisatges càrstics), per al qual la gestió adequada fa una significativa contribució a les economies locals.

El medi càrstic  ha estat durant molt de temps l'objecte de la investigació científica. Els resultats d'aquestes investigacions s'han presentat i discutit en nombrosos congressos i reunions, especialment en la segona meitat del segle 20. El llindar de la segona
dècada del segle 21 sembla un bon moment per reflexionar sobre els progressos realitzats en els últims temps i que s’exposi amb detall algunes de les línies d'investigació a seguir en un futur pròxim.

Aquest llibre és el resultat del 4t Simposi Internacional sobre Karst (SIKA-2010),
celebrada a Màlaga (Espanya).ISKA-2010 és l'últim dels simposis sobre carst que s'han celebrat periòdicament a Màlaga des de l'any 1992. Aquests simposis són un fòrum internacional de debat científic sobre els progressos realitzats en la investigació d'aquest tipus de mitjans.

L'objectiu principal de la 4t Simposi Internacional sobre Karst (SIKA-2010) és discutir i difondre les últimes tendències en la investigació sobre la base dels resultats obtinguts amb diferents metodologies en diferents àrees a tot el món.

Aquest llibre conté 80 contribucions agrupades en quatre seccions:

Carst Hidrogeologia
Carst Geomorfologia
Enginyeria Geològica
La investigació sobre Cavitats.

La majoria de les contribucions estan en Carst Hidrogeologia, més del 60%, en relació amb diversos temes: mètodes per a l'avaluació de la recàrrega de les aigües subterrànies, l'impacte del clima canviar en aqüífers càrstics, aqüífers costaners, inundacions, flux d'aigua subterrània en el carst, la protecció dels aqüífers càrstics, la contaminació i la vulnerabilitat del carst, anomalies tèrmiques en els aqüífers carbonatats, anàlisi de sèries temporals, hidroquímica, traçador de colorants i d'isòtops estables, la modelització numèrica de carst, etc.

Pel que fa a Carst Geomorfologia (aproximadament el 15% dels treballs totals), tracten de contribucions al desenvolupament carst en guix, aiguamolls, espeleogènesi hipógena, sumiders, travertins, canons i fluviocárstics i geosites càrstics.

En Enginyeria Geològica conté aproximadament 10% dels treballs publicats, en relació amb els següents temes: autopistes, preses, embassaments, i l'explotació de pedreres minera, geofísica, tècnica per aixecar mapes subterranis, avaluació de riscos en el carst, i propietats de la zona de ventilació del carst.

Finalment, la investigació sobre Cavitats naturals constitueixen la resta del 15% de les obres, relacionades en general amb la barreja de la corrosió i processos espeleogenètics, fonts de CO2 i cicle global del carboni en l’endocarst, espeleotemes i altres dipòsits en coves, la condensació i la corrosió en les coves, l’ambient subterrani i la coloració dels espeleotemes.

El nombre d'autors que participen en aquest número (250) indica la gran varietat i la representació dels treballs seleccionats de quatre continents (Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica) més de 20 països.

El present llibre es pot considerar una actualització de les formes terrestres d'hidrogeologia del carst i les cavitats, descrit per nombrosos especialistes que han investigat diversos aspectes d'aquests temes. És un bon exemple de les investigacions sobre sistemes càrstics els darrers anys, i, al mateix temps que proporciona una síntesi il·lustrativa de les tasques d'investigació que es porta a terme entre altres, com a part del projecte PICG 513 de la UNESCO i la Comissió Karst IAH.

Aquest projecte ha estat útil com a fòrum per a l'intercanvi de resultats i l'experiència acumulada pels investigadors dels més recents anys respecte a les qüestions relacionades amb carst. El resultat és una visió més integral sobre el carst, tenint en compte la diversitat de contextos geològics i climàtics en el món.

Esperem que aquesta publicació serà una referència interessant per a tots els estudiosos de medi càrstic.Vídeo: Vida i aigua en les regions càrstiques. 18'Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.