dijous, 15 de setembre del 2016

Reconeixement al Mange-rocs (4)

...segueix de l'apunt anterior...

Trencaments
Dispersos per la cavitat i especialment en el terç superior trobem exemples de fissures en el concrecionament, concrecions esberlades, i entre aquestes mostres de neotectònica destaquen blocs despresos procedents del sostre o parets amb una part concrecionada.

Senyals d'inundació
En el tram final de la sala es situa un tram argilós en pendent, que tot i actuant com a engolidor temporal, acaba taponant el conducte. El tram que el precedeix mostra una superfície d'anegament rigorosament horitzontal amb formes poligonals de dessecació, i "aigües amunt" terraces i formacións de creixement subaquàtic, que ens demostren tant avingudes de gran magnitud com que hi ha agut períodes de gran inundació.

Perfil de la sala
Originada per la conjunció triangular de dues falles inverses. El gran volum de sediments i blocs que s'amunteguen a la sala en disposició inclinada creien que obeeixen a tres motius:
- les avingudes periòdiques de materials de l'exterior que alhora que han creat aquest gran diposit, també son responsables del arrossegament de la part inferior provocant aquesta aparent disposició lateral.
- la destrucció dels envans dels diferents conductes primitius prou visibles al sostre.
- el procés clàstic posterior.

Mesures atmosfèriques

Un cas de col·lisió?
En diversos punts s'observen fissures en les concrecions que en un estadi posterior recristaluitzen, però en aquest cas sembla talment que la concreció superior impacta amb la inferior, embutint-se i provocant un esclat en la cristal·lització.

Altres detalls
Empremtes de fòssils dins de les calcaries grises del "gargasien".

Una pseudo-marmita, o forat "pedestal" resultat de l'arrencament del material que la reomplia.
(vista vertical)
Hipòtesi espeleogenètica
Amb aquest dibuxet farem un assaig d'interpretació de l'origen de la cavitat. Situada en un turonet calcari residual vorejat pel torrent del Rebul, és possible que en algun moment hagi actuat con un curt-circuit subterrani, com un petit col·lector de pèrdua en el contacte amb les margues del "bedoulien" i la corresponent surgència aigues avall en connectar amb el traçat del barranc.. Les variacions del relleu essencialment degudes als canvis climàtics i l'erosió al llarg de molts anys han deixat d'entrar massivament, primerament de forma continuada, després en les èpoques de gran cabal i finalment tant sols en les gran avingudes. Al restar "penjada" per sobre del talweg provocà l'abandonament i la obturació sedimentaria d'ambdós extrems, impossibilitant ara l'accés que en altres èpoques deuria de ser possible per alguna de les preterites "boques".  Avui accedim accidentalment per un conducte capturat lateralment, com de ben segur connectarien altres fissures procedents de la superfície superior com la mateixa xemeneia final que encara no ha connectat amb l'exterior.
Un cas bonic, digne de ser estudiat amb deteniment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.