divendres, 13 de febrer de 2015

Pou de Cal Santó (3 de 5)...segueix de l'apunt d'ahir...

Concrecionaments singulars.
La nombrosa varietat de formes i colors poden indicar una seqüència d’aragonita a calcita, calcita convertida en dolomita en fluids rics en magnesi, no cal oblidar la seqüència estratigràfica local, calcàries/dolomies. També l’anhidrita (CaSO4) pot revertir-se en guix. Amb una seqüència llarga de temps, és possible que els espeleotemes recristal·litzin en cristalls de gran mida especialment si estan immergits en aigua propera a la saturació. La recristal·lització pot implicar un canvi cap a un mineral mes estable. Tots aquests factors que poden explicar la diversitat que veiem caldria que fossin analitzats des d’un punt de vista cristal·logràfic i això lamentablement implicaria l’extracció de mostres que creiem que per implicacions tècniques i ètiques nosaltres no estem en condicions d’afrontar. 

Els coral·loids
Les aigües de percolació que traspuen molt lentament a través dels petits porus i intersticis de les parets són les causants d'un conjunt d'espeleotemes característics, denominats espeleotemes botrioidals, es presenten com a protuberancies globulars i llises, aillades o arraimades i d'aspecte coral.loide; formes d'aquest tipus creixen a les parets. 
Com ja haureu vist en alguna de les imatges anteriors, aquestes formacions estan força representades en el Pou de Cal Santó, i destaquen especialment les ben conegudes com a popcorn (crispetes) de les que tenim alguns exemplars excepcionals d’aquest creixement nodular que consisteixen en petites boles de calcita o aragonita fins i tot, encara que menys usuals, de guix, que es projecten sobresortint de les superfícies de la roca encaixant o d’altres espeleotemes. Aquestes “boles” quan son formades per evaporació tenen un color blanc intens i aquí estan força estratificades. 

...segueix en l'apunt de demà...

1 comentari:

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.