dilluns, 28 d’agost de 2017

Les concrecions verdes del Grand Aven du Mont Marcou


(Adaptació i traducció d'un text de Nathalie Duvertie i Pierre Thomas del Laboratori Geológic de Lyon)

El vessant sud de la Muntanya Negra (Hérault i Aude) comprèn capes calcàries i dolomies Paleozoiques amb nombrosos avencs i coves. Com sovint passa en calcàries dolomítiques, aquestes cavitats són riques en concrecions d'aragonita i excèntriques.

Algunes d'aquestes cavitats estan obertes als turistes (Limousis, Cabrespine ...). Altres d'aquestes cavitats són massa petites i / o massa fràgils per obrir-se al públic. Però poden ocultar tresors amagats. Entre aquestes cal destacar l'avenc Mont Marcou i avenc de Crozes, el dos a l'Herault i tots dos excavades en el Cambrià inferior dolomític part contenen excèntriques i aragonits colorejades per sals metàl·liques.

Aquestes cavitats, extremadament fràgils, estan tancades per portes sòlides. Són gestionats per associacions i només són accesibles a petició i per un petit nombre de grups d'espeleòlegs experimentats. L'aven des Crozes és conegut per les seves concrecions blaves. L'avenc de Mont Marcou és el conjunt més bell i vast de concrecions verdes conegudes actualment al món. Aquestes concrecions verdes excepcionals es troben en una de les sales coneguda com la Xarxa Verda. Aquest lloc també s'ha inclòs entre els llocs classificats del departament des del 2009, que és administrat per l'Associació Mont Marcou.

Es planteja immediatament la qüestió de l'origen d'aquesta coloració. Es pensa  en les sals metàl·liques contingudes en els carbonats de les concrecions, especialment els aragonits. Aquestes sals metàl·liques o bé poden ser "dissoltes" en forma de carbonats sense fase propi o formen fases disperses independents dins dels carbonats. Els colors blau i verd es consideren immediatament com a carbonats de coure. De fet, hi ha dos carbonats de coure convencionals: verd malaquita, Cu2 [(OH) 2 (CO3)], i l'atzurita blau, CU3 [(OH) (CO3)] 2.

Hi ha altres carbonats colorejats de verd, particularment smithsonite, carbonat de zinc (ZnCO3) bastant comú. El níquel també es coneix per colorejar argiles verdes (la garnierita Nova Caledònia) i hi ha carbonats de níquel excepcionals (la zarasite, verda).

El Cambrià dolomític regional precisament és relativament ric en coure i zinc. Seria lògic pensar que aquests colors excepcionals vénen en un contingut relativament alt de coure i / o zinc.

Aquesta interpretació planteja dos problemes:
Azurita i malaquita van molt sovint juntes. Si hi ha una dominants concrecions blaves a la Aven de Crozes, el color verd no està totalment absent a causa concrecions "tendeixen" al verd. En aquest avenc hi hauria dos tipus de carbonat de coure. D'altra banda, el color blau no sembla existir a l'avenc de Mont Marcou. Per què hi hauria nomès un tipus de carbonat de coure en aquest avenc, o és una altre carbonat o una altra sal de metall?

El lloc web de l'associació Mont Marcou i en l'acta de classificació protegida indica que es tracta de níquel el que li dóna el color verd. Es cita un diagrama de fluorescència X i un contingut igual al 2% de Ni. 2% Ni (per massa) és enorme; Es tracta del grau mitjà dels minerals rics de Nova Caledònia.
La presència de coure al aven de Crozes planteja cap problema geològica important, però encara hauria d'estar segurs que aquest color blau és en efecte, a causa del coure. En contra de la presència de níquel al avenc de Mont Marcou Aven és un problema, i gros.

Es podria pensar que aquest alt contingut de Ni és una errada que pot ser deguda a un error de mesurament, en realitat molt poc probable, o be a una contaminació accidental de la mostra durant la recollida, o finalment per una contaminació del lloc per aigües càrstiques riques en níquel, per exemple després de la instal·lació de les torres d'electricitat EDF d'acer inoxidable a la vertical del lloc. Aquesta hipòtesi caldria ser desvetllada per una nova campanya de mostreig i anàlisi. Si eliminem aquesta suposada errada, la presència de níquel en l'Aven du Mont Marcou planteja un problema geològic molt interessant que té a veure això en el Cambrià dolomític Ni de la Muntanya Negre, níquel removilitzat per la circulació del carst Quaternari entre la superfície i la cavitat?

Els dos principals contextos geològics on hi níquel són (1) l'alteració d'afloraments peridotita (2) sulfurs d'entorn Intertropical humit i [= pentlandita (Ni, Fe) 9S8] exsudats de magmes bàsics, també es troben en forma d'impureses en determinades filons hidrotermals rics en sulfurs metàl·lics, especialment sulfurs de coure.

El nom de níquel prové de la paraula alemanya Nikolaus nom d'un "follet" o "petit diable" que rondava les mines del Erzgebirge (Muntanyes Metáliferes). Aquests minerals "maleïts i diabòlics" en realitat contenien una proporció significativa de pentlandita associat amb calcopirita el que era impossible d'extreure amb la mineria del coure i els processos metal·lúrgics de l'època.

Ara, no hi ha gaire peridotita a les proximitats del Cambrià de la Muntanya Negra; i tampoc hi ha un abundant magmatisme bàsic a la zona.

Pel que caldria, després de verificar que la presència de níquel és real trobar el (s) procés geològic (s) ha (n) que han concentrat el níquel en els voltants de l'Aven du Mont Marcou entre el Cambrià i l'època actual, o quines peculiaritats tenen les aigües càrstiques locals que concentren en aquest punt un níquel present a l'entorn amb un contingut perfectament normal, és a dir, molt baix. Un problema geològic interessant!

Fotos de Patrich Prince

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.