dissabte, 25 octubre de 2014

Morfologia dels Sistemes Càrstics


Atenent la petició dels lectors inserim la segona part del recurs didàctic de la SSI Estructura y Morfología de los Sistemas Kársticos, dedicat a la morfologia, com a continuació d'aquest anterior apunt:  http://espeleobloc.blogspot.com.es/2014/10/geologia-estructural-i-carst-mesures-al.html

Segona part