divendres, 5 d’abril de 2013

Cova del Manel (2)


Galeries
Sovint les parets estan recobertes de llims, en els llocs que veiem la roca nua, observen una variabilitat de la composició dels palets, el que ofereix diferents graus de resistència sobresurtint més els menys solubles.i conseqüentment cal considerar que l'acció fonamental d'evolució dels conductes es l'atac químic o dissolució.
Després del tram laberíntic els processos clàstics apareixen emmascarats per recobriments estalagmítics. En els punts que se'ns mostren amb més claredat corresponen a la tipologia quimioclàstica i molt localment algun fragment graviclàstic.
 En la "sala C.E.Pirenaic" apareix un notable procés reconstructiu.
La continuació de la cavitat per les galeries GES, GETIM, Sanclimens i del Vent, denoten una rígida adaptació a la fracturació, son galeries “diaclasades” molt més altes que amples.
Però tot i que la tectònica marca l’encaix, hi ha mostres, tant zenitals com a mitja alçada, que presenten superfícies arrodonides com les causades en règims negats.
Només vam avançar pocs metres pels sectors inundats i notablement enfangats que ocupen el que s’ha denominat el pas de les riuades.
Les cornises marquen un anterior nivell d’excavació.
 En alguns punts als sostres s’observen les restes d’antics conductes.
 Un exemple prou didàctic de l’alteració diferencial d’acord amb la variada composició del conglomerat.

Fauna d'artròpodes

...segueix en el post de demà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.