divendres, 13 de novembre del 2015

Mina gran de Can Palomeres 2.5

...segueix de l'apunt d'ahir...

Les mines de Can Palomeres, a Malgrat de Mar, van ser a principis del segle XX l'epicentre de l'activitat econòmica del municipi. D'aquestes mines se n'extreia ferro que, a través d'un sistema de cables aeri, es feia baixar de la muntanya al mar, on es carregava en vaixells camí d'Anglaterra.

La diversitat d'interessos d'aquesta instal·lació minera ha estat l'origen de nombrosa documentació que fou recopilada pel company Antoni Torra en la seva conferencia-col·loqui el 3.12.2000 que amb el títol Les mines de can Palomeres, passat, present i futur, fou editat per l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

El tret més característic, un cop abandonades les seves galeries fou l'atracció de diferents espècies de ratpenats que amb el temps han donat pas a una de les colònies més importants de Catalunya d'aquests animals.
Amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de les mines i aprofitant la presentació del llibre El tresor ecològic de les mines de Can Palomeres: els ratpenats, que han fet els experts del departament de biologia animal de la UB i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), Jordi Serra-Cobo i Marc López Roig i el naturalista Xavier Bayer González, l'Ajuntament va reunir el passat mes de març un grup de professionals en les primeres jornades sobre aquest espai. 
Es tracta, com assegura el regidor de Territori i Sostenibilitat, Joan Mercader, “d'anar un pas més enllà per valorar un patrimoni poc explotat i darrerament molt estudiat”. Així, a l'indiscutible valor biològic de les mines s'hi afegeix la importància paisatgística, arqueològica i espeleològica que els responsables d'aquestes àrees descobriran avui en la trobada. En aquest sentit, Mercader explica que el consistori fa temps que treballa en un seguit d'estudis els resultats dels quals es donaran a conèixer avui, com ara un de la Diputació que proposa les accions que cal dur a terme per conservar adequadament les mines de Can Palomeres com a espai natural. 

“Parlem d'uns terrenys que són privats, on no es pot construir res, i que pertanyen a la Xarxa Natura 2000”, assenyala el regidor. Aquesta protecció de la zona permet a l'Ajuntament treballar amb tranquil·litat i “pensar molt bé” quins han de ser els passos per poder convertir les mines en un lloc visitable “sense malmetre la riquesa ecològica que amaguen les seves galeries”. A més, les jornades es plantejaren com a procés participatiu obert a la ciutadania perquè aquesta aporti idees i propostes per prioritzar les accions que s'han de dur a terme. 

Les mines de Can Palomeres són un espai que va més enllà dels vestigis de l’activitat minera desenvolupada a finals del segle XIX i principis del segle XX. Avui en dia conformen un dels refugis catalans més importants per a diferents espècies de ratpenats i tenen un valor ecològic ben significatiu. Diferents espècies de quiròpters crien en aquestes coves, que són també un refugi clau per a les migracions del ratpenat de cova.

Tal com explica el professor Jordi Serra Cobo«les mines són un exemple de la relació positiva que hi ha hagut entre l’activitat humana i la formació d’un important refugi ecològic. Sense l’activitat minera que hi va haver a principis del segle XX a Malgrat de Mar, avui no estaríem parlant d’aquest patrimoni quiropterològic de primer ordre a escala catalana i europea».

«Poc s’imaginaven els emprenedors que van invertir en l’explotació de les mines de Can Palomeres que contribuirien a construir un dels refugis catalans més importants per a ratpenats», continua Serra Cobo. «Tampoc s’imaginaven que la funcionalitat d’aquest refugi perduraria molt més que la seva curta explotació minera».

El llibre, editat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar i finançat gràcies a la X Beca d’Investigació Vila de Malgrat de Mar, sintetitza més de cinquanta anys d’estudis de ratpenats a les mines de Can Palomeres. El ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) i el ratpenat de musell llarg (Myotis myotis) són les dues espècies més abundants a les mines segons els estudis duts a terme, que han permès observar un total de catorze espècies de ratpenats de tres famílies diferents de quiròpters.
...segueix en l'apunt de demà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.