dimarts, 22 de setembre del 2015

Coves de Castellolí (2)

...continua de l'apunt d'ahir...

La cavitat
Per descriure la cavitat, us recomanem que mireu amb atenció les topografies publicades que hem inserit en l’apunt precedent, ambdues son força útils, amb alguna diferència interessant. A més a més, amb la presentada pel GES hi figura una cavitat accessòria que nosaltres no hem visitat. Per facilitat la visió de la cavitat reproduïm en aquest apunt la més recent i més detallada del GERS. Tot simplificant dividim la cavitat en tres sectors, la galeria vestibular, la xarxa reticular i el conductes i sala nord.

Galeria vestibular
Dues grans boques donen accés normal a la cavitat. Pel camí recentment habilitat, trobem primer l'occidental que queda més penjada i cal una grimpadeta per accedir-hi. Seguim el camí i accedim còmodament a la boca oriental. Connectant ambdues boques s’extén el tram més ampli de la cavitat que és paral·lel al cingle exterior. Es tracta d’una galeria d’uns 35 metres de longitud, alta i ample resultant de la fusió de dos conductes laterals. Hi connecten petites ramificacions i enllacen amb el dos trams que descrivim separadament.

La xarxa reticular
El desenvolupament d'un enreixat de galeries, sovint de poca alçada, constitueix l'aspecte més destacat d'aquesta cavitat i representa la major part del recorregut. Cal arrossegar-se per gatoneres i conductes que s'entrecreuen fins que queden obturades per sedimentació o finalitzen per estretors. Es poden detectar diversos nivells i juxtaposicions verticals, amb concrecionaments localitzats. Sovint el terra es un entapissat de terra seca i pols que s'aixeca al nostre pas. Ens detindrem en algunes formes en el proper apunt.

Conductes i sala nord
Partint del vestíbul oriental, un seguit de gatoneres entre un concrecionament estalagmític antic i degradat en condueix a un ressalt d'uns 4 metres amb cornises que ens permeten la davallada, un xic esposada sense material. Té la capçalera instal·lada i un punt de roca on podem lligar una corda per facilitar la superació amb seguretat. Finalment trobem una sala de sostre baix de 12x7 metres.

Degradació antròpica
La gran freqüentació, malauradament deixa la seva empremta, més o menys involuntària i molt probablement inconscient, en forma de trencadissa de concrecions, de pintades i senyalització abusiva, d'estesa de cordills per marcar itineraris... tot seguit us mostrem uns pocs exemples del que caldria evitar.
i fins i tot, els obsessionats pel pessebrisme.

...segueix en l'apunt de demà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.